Huisregels

Roken, Alcohol en verdovende middelen

1. Het is niet toegestaan om in deze accommodatie te roken.

Het gebruik van alcohol dan wel verdovende middelen is eveneens niet toegestaan. Indien de exploitant of een medewerker het vermoeden heeft dat alcohol dan wel verdovende middelen zijn gebruikt heeft hij het recht de toegang te weigeren. Gebruik van alcohol & drugs kunnen van invloed zijn op het duidelijk maken van goede afspraken. Daarnaast is het risico van onwel worden tijdens de sessie groot

Doet u mee aan een sessie dan is het uit oogpunt van hygiëne verplicht dat u in de studio doucht.

2. Uw sessie wordt vooraf met u doorgenomen zodat u weet wat u kunt verwachten en de medewerker uw wensen in kaart kan brengen.
3. U dient medische beperkingen kenbaar te maken. Het participeren in een van de sessies van Donna Fiera gebeurt volledig voor eigen verantwoordelijkheid en mogelijke schade is niet verhaalbaar op de exploitant.
4. Na overeenstemming dient u de sessie vooraf contant te betalen.
5. Intiem contact: De medewerker mag te allen tijde een cliënt weigeren of een bepaalde intieme handeling afwijzen.
6. Intiem contact met de medewerker mag nimmer zonder gebruik van condoom. U mag geen eigen speeksel gebruiken als glijmiddel, bij elke plug, vibrator dient een condoom te worden gebruikt. Anaal contact is niet mogelijk.
7. Indien u de medewerker mag betasten dan zijn handschoenen verplicht die u ter beschikking worden gesteld.
8. De medewerker mag onder geen enkele omstandigheid verplicht worden tot (onveilige) sexuele handelingen.
9. Binnen de studio wordt uitdrukkelijk gewerkt volgens de hygienerichtlijn-en voor seksinrichtingen.
10. Maakt u gebruik van attributen van de studio dan dient u op de hoogte te zijn van de werking van het materiaal en hoe hier mee om te gaan. Dit om mogelijke risico’s en ongevallen aan medewerkers te voorkomen.
11. Alle door u gebruikte attributen dienen apart gehouden te worden zodat deze door een van de medewerkers gereinigd kunnen worden
12. Veiligheid staat bij alle sessies voorop. Gemaakte afspraken in het vooroverleg dienen strikt te worden nagekomen
13. U kunt geen eigen meegebrachte attributen gebruiken of inzetten.
14. Donna Fiera en haar medewerkers kunnen noch voor het gebruik van de studio, noch voor de handelingen die worden verricht door de medewerkers, aansprakelijk worden gesteld.